JAP

VÝROBKY A SUROVINY PRO HUTĚ A SLÉVÁRNY

Naše obchodní a výrobní aktivity směřují především do oblasti grafitových elektrod a dalších uhlíkových a grafitových výrobků, nauhličovadel, feroslitin, žáruvzdorných vyzdívek, syntetických strusek a dalších hutních a slévárenských materiálů.

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY