JAP

Wyroby i surowce dla hut i odlewni

Nasza działalność biznesowa i produkcyjna koncentruje się przede wszystkim na elektrodach grafitowych, innych produktach z węgla i grafitu, nawęglaczach, żelazostopach, materiałach żaroodpornych, żużlu syntetycznym oraz kolejnych materiałach hutniczych i odlewniczych.

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY