JAP

Úvod > Produkty > Brikety pro metarulgii > Ostatní brikety

Ostatní brikety

Briketujeme různé jemnozrnné vedlejší produkty a odpady, které jsou ve formě briket znovu využitelné ve výrobě.

Na základě požadavků zákazníků vyrábíme z jemnozrnných surovin brikety využitelné v jejich výrobních procesech. Typickými surovinami jsou podsítná manganová ruda, antracit, koks, uhlí, bauxit, korund, různé odprašky, strusky, okuje nebo obrusy.

V rámci recyklace metalurgických odpadů jsme například schopni zbriketováním ocelárenských okují, případně odprašků, v kombinaci s redukčním činidlem (antracit, koks, hliník nebo ferosilicium) vyrobit samoredukční brikety využitelné při výrobě oceli/litiny.

Pro ochranu vyzdívek elektrických obloukových pecí při natavování šrotu vyrábíme brikety na bázi magnezitu.

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY