JAP

Úvod > Produkty > Brikety pro metarulgii > Syntetická struska

Syntetická struska

Syntetická struska se používá při výrobě oceli. Je to nezbytná přísada k vytvoření bazické rafinační strusky používané v sekundární metalurgii k odsíření a rafinaci oceli.

Vyrábíme briketovanou syntetickou strusku na bázi směsi práškových korundů a dalších surovin s vysokým obsahem oxidu hlinitého, který je hlavní účinnou složkou výrobku. Vhodnou kombinací syntetické strusky s vápnem a dalšími struskotvornými přísadami lze vytvořit bazickou rafinační strusku s nízkou teplotou tavení. Struska je pak aktivní a tekutá, což je nutnou podmínkou pro výrobu vysoce jakostních ocelí s nízkým obsahem síry a nežádoucích vměstků.

Vytvořená rafinační struska zůstává díky svému chemickému složení tekutá dlouhodobě, nikoliv pouze po omezenou dobu, jak tomu je v případě ztekucování pomocí CaF2, kdy po vyprchání fluoridů ze strusky dochází opět k jejímu ztuhnutí. Syntetická struska je ekologicky šetrnou alternativou k fluoridu vápenatému (metalurgickému kazivci), u kterého dochází v interakci s SiO2 ve strusce k tvorbě škodlivé plynné sloučeniny SiF4 a jehož použití je proto problematické s ohledem na nepříznivý účinek na zdraví pracovníků, životní prostředí a životnost vyzdívek licích pánví.

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY