JAP

Úvod > Služby

Služby

Naše obchodní a výrobní aktivity směřují především do oblasti grafitových elektrod a dalších uhlíkových a grafitových výrobků, nauhličovadel, feroslitin, žáruvzdorných vyzdívek, syntetických strusek a dalších hutních a slévárenských materiálů.

Briketace prachových materiálů

Provozujeme dvě briketační linky o celkové kapacitě až 3 000 t měsíčně. Briketační linky vytěžujeme převážně výrobou vlastních produktů, ale nabízíme rovněž volnou kapacitu pro briketaci materiálů našich zákazníků. Briketační linky jsou schopny briketovat sypké materiály o velikosti zrna 0-8 mm. Briketovaná směs může být tvořena až pěti různými vstupními materiály, které jsou před briketací kontinuálně míseny s tekutým pojivem. Standardní rozměr vyráběných briket je 55 x 50 x 40 mm. Brikety mají oválný tvar. V případě potřeby nabízíme rovněž možnost vysoušení vyrobených briket. Brikety je možno expedovat jako volně ložené nebo balené do big bagů.

K našemu standardnímu sortimentu patří brikety vyrobené z podsítných frakcí feroslitin (FeSi, SiMn, FeMn), wollastonitu, korundů, různých strusek a dalších vedlejších produktů z průmyslových provozů (odprašky, okuje, podsítné koksy, antracity atd.). Vhodnou kombinací surovin můžeme ze samostatně obtížně použitelných surovin vyrobit brikety, které v různých průmyslových aplikacích nahrazují drahé primární suroviny.

Zakázková výroba grafitových dílů

Disponujeme specializovaným pracovištěm pro třískové obrábění grafitu vybaveným pilami, CNC soustruhy a CNC frézkami. Jsme schopni soustružit grafitové díly do rozměru Ø 900 x 3 500 mm a do hmotnosti 3 500 kg a frézovat grafitové díly do rozměru 1 270 x 610 x 720 mm a do hmotnosti 1 200 kg.

K našim standardním sériově vyráběným výrobkům patří odplyňovací rotory pro slévárny hliníku, grafitové tyče, desky a bloky pro zpracování barevných kovů a žáruvzdorných materiálů, tavící kelímky a kokily pro odlévání drahých kovů a další grafitové výrobky pro neželeznou metalurgii a chemický průmysl.

Nabízíme zakázkovou výrobu grafitových dílů dle požadavků zákazníků včetně zajištění grafitových bloků a polotovarů pro jejich výrobu.

Provádíme impregnaci grafitových dílů antioxidanty a měření vnitřních parametrů grafitu (včetně nedestruktivního měření pevnosti pomocí ultrazvuku).

Opravy grafitových elektrod

Nabízíme opravu poškozených grafitových elektrod pro obloukové a pánvové pece včetně dodávky a montáže nových spojníků a měření vnitřních parametrů elektrod.

Neopravitelné grafitové elektrody, odřezky a grafitový odpad vzniklý při opravách elektrod vykupujeme jako surovinu pro výrobu nauhličovadel.

Výkup grafitového odpadu

Zpracováváme širokou škálu grafitových a keramických odpadů z průmyslové výroby. Vykupujeme grafitové odpadní materiály všeho druhu a zajišťujeme jejich odvoz.

Opravy šoupátkových uzávěrů

Disponujeme kompletní linkou na opravu keramických desek šoupátkových uzávěrů licích pánví. Technologie renovace šoupátkových uzávěrů spočívá v odvrtání opotřebené části materiálu desky a nalepení speciální keramické vložky požadovaného licího průměru. Šoupátkové spodní desky, jejichž součástí je pevně navařený kužel výlevky, jsme rovněž schopni repasovat. Pokud je kovová část kuželu poškozena, navařujeme nový kužel výlevky. Poté se odvrtaná část výlevky vyplní žáruvzdorným betonem. Po vysušení v elektrické peci následuje rovinné broušení funkčních ploch s přesností 0,03 mm.

Životnost repasovaných keramických desek je plně srovnatelná s novými deskami. Podle stupně opotřebení a kvality původní keramiky lze šoupátkové desky repasovat i vícekrát. Cenově výhodné opravy šoupátkových desek jsou pro ocelárny vítanou možností snížení nákladů na žáruvzdornou keramiku licích pánví.

Výzkum -vývoj

Projekt: Vývojové centrum JAP Trading, s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000878
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program podpory: Potenciál
Účel projektu: Obecným cílem projektu je zřízení centra zaměřeného na vývoj v oblasti impregnace grafitových elektrod a grafitových výrobků, případně dalších oblastí, které bude využíváno pro výzkumně vývojové činnosti ve vztahu k vlastní výrobě společnosti JAP TRADING, s.r.o. Zřízení centra zrychlí, zjednoduší a zkvalitní proces výzkumu a vývoje ve firmě. Specifickými cíli projektu je adaptace prostor pro umístění vývojového centra a jeho vybavení moderní přístrojovou technikou.K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.
Přístup odkazem zde:

AKTUALITY

Vývojové centrum

2. 2. 2017

Číst více...
VŠECHNY ČLÁNKY