JAP

Úvod > Produkty > Ostatní produkty

Ostatní produkty

Vedle grafitového programu a výroby briket pro metalurgii nabízíme rovněž řadu dalších produktů používaných v hutnictví a slévárenství.

 

Žárobetonové tvarovky

Vyrábíme žárobetonové prefabrikáty podle výkresové dokumentace a jakostních požadavků zákazníků.Vyznačují se vysokou rozměrovou přesností a je možné vyrobit i komplikované a složité tvary.

Jedná se například o žárobetony pro kotle a krby na tuhá paliva, včetně takzvaných pohledových betonů s vysokými estetickými požadavky. Naše prefabrikáty nacházejí uplatnění v různých oblastech průmyslu, zejména při výrobě a zpracování hliníku.

 

Žáruvzdorné materiály pro vyzdívky hutních agregátů

Nabízíme kvalitní žáruvzdorné materiály pro hutní agregáty oceláren a sléváren (elektrické obloukové pece, pánve, RH stanice, kyslíkové konvertory). Jedná se zejména o formované výrobky (tvarovky), neformované výrobky (žárobetony, malty, dusací hmoty) a argonovací dmyšny.

Kromě vyzdívek pro hutní agregáty nabízíme rovněž vyzdívky rotačních a šachtových pecí vápenek a cementáren.

 

Spálené rýžové plevy

Izolační zásyp ve formě spálených rýžových plev se používá v pánvi a mezipánvi. Vzniká pražením přírodních rýžových plev v ochranné atmosféře. Spálené rýžové plevy mají stabilní tvar a nemění své izolační vlastnosti. Jsou přidávány do ocelové lázně v originálním balení. Na hladině roztavené oceli tvoří kompaktní vrstvu, která minimalizuje absorpci kyslíku a dusíku a váže hliníkové vměstky. Spálené rýžové plevy poskytují vynikající izolaci při minimálních nákladech.

Spálené rýžové plevy nabízíme balené v 5kg plastových pytlích v kartonu na paletě.

 

Chromitový písek

Nabízíme slévárenský chromitový písek v zrnitosti 0,29 – 0,34mm (AFS 45-55). Písek pochází z dolů v Jihoafrické republice, sušení a třídění je prováděno v Evropské unii. Chromitový písek se používá jako vysoce žáruvzdorné ostřivo pro výrobu obzvláště namáhaných částí slévárenských forem a jader.

Písek dodáváme balený ve velkoobjemových vacích (big bag) o obsahu 1,5t.

 

Ocelový tryskací granulát

Ocelový tryskací granulát je abrazivní materiál, který se nejčastěji používá pro čištění odlitků z oceli a litiny, čištění povrchů od rzi, barvy nebo okují po svařování a pro zpevňování povrchu (shot peening). Nabízíme kvalitní kulatý ocelový granulát i ocelovou ostrohrannou drť s vysokou životností ve všech standardních frakcích a tvrdostech.

Ocelový granulát je balený v tunových velkoobjemových vacích (big bag) nebo v 25kg sáčcích na paletě.

 

Drážkovací elektrody

Drážkovací uhlíkové elektrody jsou používány především ve slévárnách při opravách povrchových vad odlitků metodou drážkování nebo pro dělení železného odpadu. Nabízíme široký sortiment uhlíkových elektrod zahrnující klasické kulaté, ploché i nastavovací elektrody.

Elektrody jsou balené lepenkových obalech po 50 a 100 ks, vyšší průměry po 15 a 30 ks.

 

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY