Žáruvzdorné materiály
pro vyzdívky hutních agregátů

Žáruvzdorné materiály se používají jako ochranné a pracovní vyzdívky v ocelářství a slévárenství (elektrické obloukové pece, kyslíkové konvertory, vakuovací RH stanice, mezipánve, pánve, vysoké pece, koksárenské baterie), v průmyslu neželezných kovů (konvertory, bubnové pece, rotační a šachtové pece), v průmyslu vápna a cementu (rotační a šachtové pece, pece Maerz), rovněž ve sklářském průmyslu (regenerátory a rekuperátory tepla v pecích).

Formované

šamotové
šamotovo-grafitové
vysoce hlinité
bauxitové
mulitové
andaluzitové
perlitové
dolomitové
dolomitovo-magnezitové
magnezitové (pálené)
magnezit-chromitové (pálené, nepálené)
magnezit-spinelové
magnezit-uhlíkové
dinasové

Neformované

žáruvzdorné malty, hmoty, betony, prefabrikáty
struskotvorné, izolační, a jiné speciální směsi
směsi a hmoty pro torkretování a opravy vyzdívek

Ostatní

argonovací trysky, dmyšny a usazovací tvárnice pro pánve a pece
možnost zajištění speciálních materiálů podle požadavků zákazníka.
argonovací trysky
dmyšny a usazovací tvárnice pro pece a pánve
struskotvorné, izolační a jiné speciální směsi
žáruvzdorné malty, hmoty, betony a prefabrikáty
směsi a hmoty pro torkretování a opravy vyzdívek

Ke stažení