Wyroby i surowce dla hut i odlewni

Działania handlowe i produkcyjne zkoncentrowane są przede wszystkim na elektrody  grafitowe i inne wyroby węglowe i grafitowe, żelazostopy, wymurówki żaroodporne z magnezytu i dolomitu, izolacyjne wymurówki włókniste i dostawy innych materiałów hutniczych i odlewniczych.

Nieodłączną częścią strategii spółki jest rozwój nowych technologii dla hutnictwa, które są rezultatem wieloletniego procesu badawczego i rozwoju w tej dziedzinie. Do programów produkcyjnych zalicza się impregnację elektrod grafitowych, przetwarzanie pyłów z pieców elektrycznych i konwerterów, proces brykietowania i peletyzacji drobnych frakcji żelazostopów i innych materiałów.

 

Aktualności

Wszystkie aktualności >