Výrobky a suroviny pro hutě a slévárny

Obchodní a výrobní aktivity směřují především do oblasti grafitových elektrod a dalších uhlíkových a grafitových výrobků, feroslitin, žáruvzdorných vyzdívek z magnezitu a dolomitu, izolačních vláknitých vyzdívek a dodávek dalších hutních a slévárenských materiálů.

Nedílnou součástí strategie společnosti je vývoj nových technologií pro hutnictví, které jsou výsledkem dlouholetého procesu výzkumu a vývoje v těchto oblastech. Ke stěžejním výrobním programům patří především impregnace grafitových elektrod, zpracování odprašků z elektrických pecí a konvertorů, proces briketace a peletizace podsítných frakcí feroslitin a ostatních komodit.

 

AKTUALITY

Všechny aktuality >