Současnost

Díky úspěšným aplikacím výsledků vývoje a výzkumu jako např. impregnace grafitových elektrod, briketace odpadů, peletizace prachových odpadů se společnost stále rozšiřuje a navyšuje své výrobní kapacity.

V posledních letech JAP INDUSTRIES s.r.o. také výrazně investuje do výrobních zařízení a rozšiřování výroby. Je vybudován nový výrobní areál na průmyslové zóně "Baliny" v Třinci - Konské, a to včetně výrobního zařízení.

Společnost zároveň zlepšuje operativnost a úroveň řízení investicí do informačních technologií. Díky neustálému cílenému vývoji se společnost stává jednou z předních firem podnikajících ve svém oboru. JAP INDUSTRIES s.r.o. je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2008.

V současné době JAP INDUSTRIES s.r.o. zaměstnává více než 80 zaměstnanců, z nichž se větší polovina řadí mezi osoby se změněnou pracovní schopností. Vzhledem k dalšímu rozšiřování společnosti je změněna struktura a systém řízení.

Vnitřní organizace společnosti

 • Vedení společnosti
 • Obchodní oddělení
 • Výrobní oddělení
 • Finančně - ekonomické oddělení
 • Oddělení vývoje a výzkumu

Hlavní cíle a politika společnosti

 • Směřování veškerých činností  k uspokojování potřeb zákazníků, snahou je překonat jejich očekávání a navázat dlouhodobé vztahy
 • Plnění platných právních požadavků nejen v oblasti jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce
 • Neustálé zlepšování zavedených postupů a inovace výrobků s důrazem na kvalitu, snaha poučit se z vlastních chyb a důslednými opatřeními eliminovat jejich opakování
 • Navyšování podílu vlastní výroby
 • Tvorba dalších pracovních míst vhodných pro zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností
 • Zpracování a recyklace průmyslových odpadů formou výrobků pro další zpracování nebo využití, a tím přispívání k ochraně životního prostředí
 • Spolupráce s odbornými institucemi (např. výzkumnými ústavy, vysokými školami) a se zákazníky na rozvoji inovací a nových produktů v rámci předmětu podnikání