Historie

Společnost zahajuje svoji činnost v prví polovině 90. let jako obchodní společnost, která se postupem času začíná zabývat výrobou, logistikou a komplexním poskytováním služeb v oblasti své působnosti.

Aktivity společnosti směřují od samého počátku do oblasti hutnictví, slévárenství a těžkého průmyslu.

Společnost je založena jako rodinný podnik manžely Pavlem a Danuší Janiczkovými, kterým se během let podařilo vybudovat dobré jméno společnosti a postupně rozšířit její činnost.

PAVEL JANICZEK
Zakladatel a jednatel společnosti
* 20.07.1957  † 01.08.2005


Motto
„Dělej to, co ještě nikdo jiný nevymyslel nebo to, co ještě nikdo jiný nedělá.“

První etapa

Společnost vzniká 7.4.1993. V první etapě svého rozvoje sídlí v pronajatých prostorách v Třinci a její činnost směřuje především do oblasti exportu a importu výrobků z uhlí a grafitu.

Čistě obchodní společnost se začíná postupně zabývat logistickými službami a utváří se rovněž výrobní úsek. Úspěchy při realizaci podnikatelských záměrů a dosažené zisky společnosti umožňují značné rozšíření pracovního kolektivu a postupný nárust aktivit společnosti a klientely v mnoha zemích Evropy i světa.

V roce 1997 je s ohledem na rostoucí potřebu skladových a výrobních ploch zahájena výstavba vlastních prostor v Bystřici s cílem soustředit všechny aktivity společnosti do jednoho místa.

Druhá etapa

Od 4.1.1999 společnost sídlí v nově vybudovaném areálu v Bystřici. Hlavním předmětem činnosti je stále obchodní činnost, kdy aktivity společnosti jsou směřovány především do oblasti uhlíkových a grafitových výrobků, feroslitin, žáruvzdorných vyzdívek, izolačních vláknitých vyzdívek a dodávek hutních a slévárenských materiálů. Nedílnou součástí obchodní politiky je poskytování kompletního technického servisu zákazníkům.

V tomto období se společnost stává držitelem certifikátu ČNS EN ISO 9002 a zaměstnává více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Situace tuzemského a světového hutnictví nutí společnost orientovat se na jiné aktivity, a to zejména na posílení výroby, kdy je do provozu mimo jiné uvedena první briketovací linka.

Společnost se nově zaměřuje na zpracování a zpětnou recyklaci průmyslových odpadů, čímž přispívá v nemalém rozsahu k ekologizaci životního prostředí.

V souladu s vizí zakladatele „Dělej to, co ještě nikdo jiný nevymyslel nebo to, co ještě nikdo jiný nedělá" je kladen důraz rovněž na rozvoj nových myšlenek a projektů a vzniká pracovní tým zabývající se vývojem a výzkumem.

V rámci rozšiřování vlastních výrobních aktivit je v roce 2005 zahájena výstavba výrobních a skladovacích hal, včetně administrativní budovy v průmyslové zóně "Baliny" v Třinci - Konské, kde je postupně přestěhována a rozvíjena hlavní výrobní činnost společnosti.

Rok 2005 se do dějin společnosti zapisuje nejenom jako velmi úspěšný, ale zároveň poznamenaný tragickou událostí a ztrátou obou zakladatelů Danuše Janiczkové a Pavla Janiczka, kteří byli po dlouhá léta vůdčími osobnostmi společnosti a svým úsilím při realizaci podnikatelských záměrů, podporovaným prací ostatních zaměstnanců, vybudovali silnou společnost, která v roce 2005 zaměstnává 65 osob a dosahuje obratu cca 1,3 mlrd Kč.