Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj nových produktů a technologií výroby je pro společnost velmi důležitý, neboť přispívá k originalitě a růstu přidané hodnoty jejich produktů. Díky úspěšným výsledkům výzkumu a vývoje je společnost schopna dále se rozvíjet a přinášet na trh nové a zajímavé výrobky.

JAP INDUSTRIES s.r.o. se zaměřuje zejména na vývoj nových technologií zpracování surovin pro použití v hutním průmyslu, dále rovněž na zpracování odpadů vznikajících v hutních a jiných provozech. Na výzkumných projektech spolupracuje s vědeckými institucemi, akreditovanými laboratořemi, zkušebnami, vysokými školami a v neposlední řadě přímo s výrobními podniky, pro které jsou vyvíjené produkty určeny.

Výzkum a vývoj pomáhá společnosti udržet krok s konkurencí a neustále rozšiřovat portfolio nabízených produktů a služeb. K nejvýznamnějším výsledkům výzkumu patří např. již léty prověřená technologie briketace nebo technologie impregnace grafitových elektrod. Díky těmto technologiím si společnost upevnila postavení významného výrobce kvalitních produktů v oblasti feroslitin a grafitových elektrod.

V následujících letech bude hlavním vědeckovýzkumným cílem nalezení nových technologií v oblasti recyklace hutních odpadů.

V minulosti jsme úspěšně dokončili tyto grantové projekty vyhlašované MPO ČR

Projekt FR-TI2/319 - Výzkum a vývoj briketovaných ztekucovadel ocelářských strusek na bázi vedlejších produktů z výroby elektrotaveného korundu. (2010 - 2014, MPO/FR)

Projekt FI-IM4/229 - Nový způsob granulace ocelárenských odprašků umožňující jejich recyklaci v konvertorech a elektrických obloukových pecích. (2007-2010, MPO/FI)

Projekt FI-IM2/157 - Nový způsob snížení spotřeby grafitových elektrod při výrobě oceli na elektrických obloukových pecích a jejím zpracování v pánvových pecích. (2005-2007, MPO/FI)

Projekt FD-K2/71 - Technologie a systém pro briketování průmyslových odpadů. (2002-2004, MPO/FD)