Obchod

Společnost JAP INDUSTRIES s.r.o. byla založena jako obchodní a výrobní společnost v roce 1993. Stěžejní činností společnosti je tedy export a import výrobků a služeb, a to jak v rámci států Evropy, tak rovněž celého světa.

Obchodní činnost

  • IMPORT – EXPORT surovin pro železnou a neželeznou metalurgii
  • Vlastní kontrolní pracoviště při přejímce zboží a při expedici
  • Dodávky just-in-time ze skladu
  • Zajištění kompletní logistiky včetně vyclení

Společnost dosahuje celkového obratu cca 50 milionů EUR, přičemž 35% obratu je realizováno v České republice a 65% v EU a v třetích zemích.

Hlavními komoditami jsou grafitové elektrody (roční prodej cca 10.000 t) a briketované feroslitiny (roční prodej cca 20.000 t) vyráběné na vlastních zařízeních z jemných frakcí vznikajících při výrobě kusových feroslitin.

Společnost JAP INDUSTRIES s.r.o. disponuje rozsáhlými skladovými prostory, které využívá k zajištění plného servisu pro své zákazníky, včetně dodávek just-in-time a operativních dodávek s krátkými dodacími lhůtami.

Oddělení logistiky má dlouholeté zkušenosti s organizací importů z Ukrajiny, Ruska a z dálného východu, včetně následného vyclení a propuštění zboží do volného oběhu v EU.

Společnost nabízí svým zákazníkům expedici zboží kamionovou, železniční i lodní přepravou, a to do evropských i mimoevropských destinací.