Nosným programem společnosti jsou grafitové elektrody ze syntetického grafitu a  grafitové výrobky různých jakostí včetně výrobků z isostaticky lisovaného grafitu.

Grafitové elektrody jsou prověřovány na vlastním testovacím zařízení a nabízeny včetně technického servisu dle potřeb zákazníka. Výrobky z grafitu jsou zhotovovány dle výkresové dokumentace. Vedlejším produktem jsou grafitová nauhličovadla, doplňkovým produktem drážkovací a vypalovací elektrody.

Za nejvýznamnější produkt v této oblasti jsou považovány impregnované grafitové elektrody, jejichž produkce je výsledkem dlouholetého procesu výzkumu a vývoje v oblasti snižování spotřeby garafitových elektrod v jednotlivých provozech. Technologie impregnace spočívá v nasycování grafitových elektrod chemickým roztokem s následnou tepelnou stabilizací. Takto upravené elektrody vykazují nejen větší životnost, ale zároveň lepší fyzikální parametry.