FeMn

FeMn se používá pro dezoxikaci a legování litin, oceli apod. Obsah Mn zvyšuje mez pevnosti, tvrdost a odolnost proti opotřebení.   

Chemické složení

Mn                 min.    75 %,
 P                   max.   0,35 %,
 C                               6-8 %,
 S                   max.    0,03 %

Rozměrová řada 

3-10 mm
10-50 mm
10-80 mm

Baleno v big bagu nebo volně loženo.

Ke stažení