Feroslitiny patří ke slitinám s méně než 50% obsahem železa a jedním nebo více prvky, např. manganem, křemíkem či fosforem. Používají se jako surovina při produkci oceli.

Kusové feroslitiny

Kusové feroslitiny se používají jako přísady sloužící k legování oceli a litiny. Jedná se o výrobek, který je nadrcen na frakce o různé kusovosti.

Briketované feroslitiny

Zde se jedná o produkt vyrobený z podsítných frakcí kusových feroslitin, který má garantovaný tvar a váhu brikety. Výrobek je plnohodnotnou náhradou kusových feroslitin.