JAP

JAP INDUSTRIES s.r.o. > Produkty > Brykiety dla metalurgii > Żużel syntetyczny

Żużel syntetyczny

Żużel syntetyczny używany jest do produkcji stali. Stanowi dodatek niezbędny do utworzenia bazowych żużli rafinacyjnych stosowanych w obróbce pozapiecowej do odsiarczania i rafinacji stali.

Produkujemy brykietowany żużel syntetyczny na bazie mieszanki proszków korundu i kolejnych surowców o dużej zawartości tlenku glinowego stanowiącego zasadniczy składnik skuteczny wyrobu. Dzięki odpowiedniej kombinacji żużlu syntetycznego z wapnem i kolejnymi dodatkami żużlotwórczymi może powstać bazowy żużel rafinacyjny o niskiej temperaturze topnienia. Żużel wtedy jest bardzo aktywny i ciekły, co stanowi warunek niezbędny do produkcji stali wysokojakościowej o niskiej zawartości siarki i wtrąceń niepożądanych.

Ze względu na skład chemiczny pozostaje powstały żużel rafinacyjny ciekły długotrwale, a nie tylko przez ograniczony okres czasu, co ma miejsce w przypadku upłynniania za pomocą CaF2, gdy po ulotnieniu fluorytów z żużla dochodzi ponownie do jego zastygnięcia. Żużel syntetyczny stanowi korzystną z punktu widzenia ekologicznego alternatywę dla fluorku wapniowego (fluoryt metalurgiczny), u którego wskutek reakcji z SiO2 w żużlu powstaje szkodliwa mieszanka gazowa SiF4 a którego stosowanie jest problematyczne ze względu na negatywny wpływ na zdrowie pracowników, środowisko naturalne oraz żywotność wymurówki w kadziach odlewniczych.

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY