JAP

JAP INDUSTRIES s.r.o. > Produkty > Brykiety dla metalurgii

Brykiety dla metalurgii

Brykietowaniem zajmujemy się od 2000 roku. Chodzi o proces, podczas którego surowce w stanie pylistym zostaną wymieszane ze spoiwem płynnym i sprasowane do postaci brykietu, który pozwala na ich kolejne wykorzystanie przemysłowe.

Produkujemy brykiet żelazostopowy stosowany jako dodatek stopowy do stali i do odtleniania, jak również brykietowany żużel syntetyczny do rafinacji i odsiarczania stali oraz kolejne specjalne rodzaje brykietu, które produkujemy na podstawie indywidualnego zapotrzebowania danego klienta.

Produkcja i sprzedaż brykietu certyfikowane są według ISO 9001.

 

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY