JAP

JAP INDUSTRIES s.r.o. > Usługi

Usługi

Nasza działalność biznesowa i produkcyjna koncentruje się przede wszystkim na elektrodach grafitowych, innych produktach z węgla i grafitu, nawęglaczach, żelazostopach, materiałach żaroodpornych, żużlu syntetycznym oraz kolejnych materiałach hutniczych i odlewniczych.

Brykietowanie materiałów pylistych

Eksploatujemy 2 linie do brykietowania o wydajności łącznej 3 000 ton miesięcznie. Linie do brykietowania wykorzystujemy w szczególności do produkcji wyrobów własnych. Wydajność dostępną oferujemy także do brykietowania materiałów naszych klientów. Na liniach do brykietowania możemy brykietować materiały sypkie o wielkości ziarna od 0 do 8 mm. W skład mieszanki brykietowanej może wchodzić nawet pięć różnych składników, które przed przystąpieniem do brykietowania mieszane są ciągle ze spoiwem ciekłym. Wymiary standardowe brykietu wynoszą 55 x 50 x 40 mm. Kształt brykietu jest owalny. W przypadku potrzeby oferujemy również suszenie wyprodukowanego brykietu. Brykiet można wysyłać do odbiorcy luzem lub w big bagach.

Nasz standardowy asortyment obejmuje brykiet wyprodukowany z przesiewu żelazostopów (FeSi, SiMn, FeMn), wollastonitu, korundu, różnego rodzaju żużlu i innych produktów ubocznych z procesów technologicznych (pył, zgorzeliny, przesiew koksu, antracyt itp.). Dobierając odpowiednią kombinację surowców z trudno zastosowalnych samodzielnie surowców możemy wyprodukować brykiet, który w różnych rodzajach zastosowania przemysłowego zastępuje kosztowne surowce pierwotne.

Produkcja wyrobów z grafitu na zlecenie

Posiadamy wyspecjalizowane stanowisko do obróbki wiórowej grafitu, które wyposażone jest w piły, obrabiarki i frezarki CNC. Potrafimy obtaczać części z grafitu o wymiarach maksymalnych Ø 900 x 3 500 mm i do masy 3 500 kg oraz frezować części grafitowe o wymiarach maksymalnych 1 270 x 610 x 720 mm i do masy 1 200 kg.

Do naszych standardowo i seryjnie produkowanych wyrobów należą rotory odgazowujące dla odlewni aluminium, pręty, płyty i bloki grafitowe do przetwarzania metali kolorowych i materiałów żaroodpornych, tygle i kokile do odlewania metali szlachetnych oraz kolejne wyroby z grafitu dla metalurgii metali nieżelaznych i przemysłu chemicznego.

Oferujemy produkcję wyrobów z grafitu zgodnie z zleceniem klienta i jego wymaganiami, łącznie z zapewnieniem bloków grafitowych i półproduktów do ich produkcji.

Wykonujemy impregnację wyrobów z grafitu antyutleniaczami oraz pomiary parametrów wewnętrznych grafitu (łącznie z niedestrukcyjnymi pomiarami wytrzymałości za pomocą ultradźwięku).

Naprawy elektrod grafitowych

Oferujemy naprawy uszkodzonych elektrod grafitowych dla pieców łukowych i piecokadzi, włącznie z dostawą i montażem nowych złączy oraz pomiarem parametrów wewnętrznych elektrod.

Nie nadające się do naprawy elektrody grafitowe, obcinki i powstały w trakcie naprawy elektrod złom grafitowy skupujemy jako surowiec do produkcj nawęglaczy.

Skup złomu grafitowego

Przetwarzamy szeroką gamę złomu grafitowego i ceramicznego z produkcji przemysłowej. Skupujemy wszelkiego rodzaju grafitowy materiał odpadowy i zapewniamy jego wywóz.

Regeneracja zasuw suwakowych

Posiadamy kompletną linię do regeneracji płyt ceramicznych zasuw suwakowych w kadziach odlewniczych. Technologia regeneracji zasuw suwakowych polega na odwierceniu zużytej części materiału płyty i wklejeniu specjalnej wkładki ceramicznej z otworem o wymaganej średnicy. Potrafimy zregenerować także dolne płyty suwakowe, których część składową stanowi przyspawany stożek wylewki. W przypadku uszkodzenia części metalowej stożka, przyspawamy stożek nowy. Następnie wywiercona część wylewki zostaje wypełniona betonem żaroodpornym. Po wysuszeniu w piecu elektrycznym następuje szlifowanie płaszczyzn z dokładnością do 0,03 mm.

Żywotność wyremontowanych płyt ceramicznych jest porównywalna z nowymi płytami. W zależności od stopnia zużycia i jakości ceramiki pierwotnej można płyty suwakowe poddawać renowacji wielokrotnie. Korzystne cenowo remonty płyt suwakowych stanowią mile widzianą opcję obniżania kosztów nabycia i utrzymania ceramiki żaroodpornej do kadzi odlewniczych.

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY