JAP

JAP INDUSTRIES s.r.o. > Produkty > Brykiety dla metalurgii > Pozostałe rodzaje brykietu

Pozostałe rodzaje brykietu

Brykietujemy różne rodzaje drobnoziarnistych produktów ubocznych i odpadów, które w formie brykietu ponownie można wykorzystać w procesie produkcji.

Na podstawie wymagań klientów z surowców drobnoziarnistych produkujemy brykiet, którego można wykorzystać w procesach produkcyjnych. Surowcami typowymi są przesiewy rudy manganu, antracytu, koksu, węgla, boksytu, korundu, różne rodzaje pyłów, żużlu, zgorzeliny czy resztki ze szlifowania.

W ramach recyklingu odpadów metalurgicznych potrafimy brykietowaniem np. zgorzelin stalowniczych, ewentualnie pyłów w połączeniu z czynnikiem redukcyjnym (antracyt, koks, aluminium lub ferrosilicium) wyprodukować brykiet samoredukcyjny, który może być wykorzystany w produkcji stali i żeliwa.

Do ochrony wymurówek w elektrycznych piecach łukowych przy topieniu złomu produkujemy brykiet na bazie magnezytu.

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY