FeSi

FeSi jest stosowany jako dodatek stopowy.

Skład chemiczny

Si         min. 72 %, min. 65 %
Al         max. 2 %
P          max. 0,05 %
S          max. 0,02 %
C          max. 0,20 %

Typoszereg wymiarów

3-10 mm
10-50 mm
10-80 mm

Pakowane w big bagi lub luzem.