Teraźniejszość

Dzięki pomyślnemu zastosowaniu wyników badań i rozwoju, jak na przykład impregnacja elektrod grafitowych, brykietowanie odpadów, peletyzacja odpadów pylistych, spółka wciąż rozszerza i zwiększa swoje możliwości produkcyjne.

W ostatnich latach JAP INDUSTRIES s.r.o. wyraźnie inwestuje w sprzęt produkowanych wyrobów oraz rozszerzenie oferty produkcyjnej. W strefie przemysłowej "Baliny" v Třinci - Konské został wybudowany nowy zakład produkcyjny, łącznie z parkiem maszynowym.

Spółka zarazem ulepsza operatywność i kierowanie inwestycjami w technologiach informacyjnych. Dzięki ciągłemu ukierunkowanemu rozwojowi, spółka staje się jednym z przodujących przedsiębiorstw w swej branży. JAP INDUSTRIES s.r.o. jest posiadaczem certyfikatu ISO 9001:2008.

Obecnie JAP INDUSTRIES s.r.o. zatrudnia ponad 80 pracowników, z których więcej niż połowa to osoby niepełnosprawne. Ze względu na dalsze rozszerzanie spółki, zmieniona została struktura i system kierowania.

Wewnętrzna organizacja spółki

 • Kierownictwo spółki
 • Dział handlowy
 • Dział produkcyjny
 • Dział finansowo-ekonomiczny
 • Dział badań i rozwoju

Główne cele i polityka spółki

 • Ukierunkowanie wszystkich działań w celu zaspokajania potrzeb klientów, usiłowanie spełnienia ich oczekiwań i nawiązanie długotrwałych relacji
 • Spełnienie obowiązujących wymagań prawnych nie tylko w sferze jakości, środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, ale również w innych dziedzinach
 • Ciągłe ulepszanie wprowadzonych procesów i innowacji wyrobów z naciskiem na jakość, dążąc przy tym do uświadamiania sobie swoich błędów, konsekwentnie eliminując ich powtarzanie
 • Zwiększanie udziału produkcji własnej
 • Tworzenie dalszych miejsc pracy, dopasowanych dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • Przerób i recykling odpadów przemysłowych w formie wyrobów do dalszego przerobu lub użycia, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska naturalnego
 • Współpraca z instytucjami naukowymi (np. instytutami badawczymi, wyższymi uczelniami) i ze zleceniodawcami w celu rozwoju innowacji i nowych produktów w ramach działalności przedsiębiorstwa