FeP

FeP jest stosowany jako dodatek stopowy,

Skład chemiczny

P             min. 25 % 
Si            max.  2 %

Typoszereg wymiarów

5-13 mm
10-50 mm

Pakowane w big bagi lub luzem.