FeMn

FeMn stosuje się, jako stopowy składnik przeciwutleniający do żeliwa, stali, itp. Zawartość Mn zwiększa wytrzymałość, twardość i odporność na ścieranie.

Skład chemiczny

Mn                 min.   75 %,
P                    max.   0,35 %,
C                               6-8 %,
S                    max.    0,03 %

Typoszereg wymiarów

3-10 mm
10-50 mm
10-80 mm

Pakowane w big bagi.