FeMn

Brykiety FeMn są stosowane w hutnictwie jako dodatek stopowy do stali, żeliwa, itp.

Materiał jest wykonywany przez prasowanie drobnych frakcji FeMn. Nie zawiera SiO2. Udział spoiwa na bazie Si jest maks. 3%. Spoiwo nie zwiększa ilości żużla.

Skład chemiczny

Mn         min. 62%
Si           max. 3,5%
P            max. 0,3%
S            max. 0,03%
C                      6-8%

Typoszereg wymiarów

55 x 50 x 40 mm
70 x 60 x 40 mm

Wytrzymałość

8 - 15 MPa

Pakowane w big bagi lub luzem.