Żelazostopy zalicza się do stopów o zawartości poniżej 50% żelaza i jednym lub kilkoma pierwiastkami dodatkowymi, na przykład manganem, krzemem lub fosforem. Wykorzystuje się je jako surowiec przy produkcji stali.

Żelazostopy kawałkowe

Kawałki żelazostopów są stosowane jako dodatek stopowy służący do uszlachetniania stali i żeliwa. Wyrób ten pokruszony jest na frakcje o różnej kawałkowatości.

Brykiety żelazostopowe

Jest to produkt wykonywany z drobniejszych frakcji żelazostopów tak, żeby miał  gwarantowany kształt brykietu i odpowiedni ciężar. Wyrób jest pełnowartościowym zamiennikiem żelazostopów w kawałkach.