Zasypka izolacyjna - plewy ryżowe

Zasypka izolacyjna w formie plew ryżowych CENISOL-A jest stosowana w tyglach i tyglach pośrednich. Powstaje w procesie prażenia naturalnych plew ryżowych w atmosferze ochronnej. CENISOL-A ma stabilną postać i dlatego utrzymuje swoje własności izolacyjne w niezmiennym stanie. Jest dodawana do kąpieli stalowej w oryginalnym opakowaniu. Na powierzchni roztopionej stali tworzy warstwę kompaktową, która ogranicza absorpcję tlenu i azotu i wiąże wtrącenia aluminium. W efekcie przy małym zużyciu zasypki powstaje doskonała warstwa izolacyjna.

Skład chemiczny

SiO2                     min. 82 %
C                           max. 10 %
Al2O3                    max. 1,50 %
Fe2O3                   max. 0,80 %

Typoszereg wymiarów

0 - 2 mm

Pakowane w 5 kg workach w kartony na palecie.

Magazynowanie

Zasypka nie zalicza się do materiałów niebezpiecznych. Zalecamy jej składowanie w suchych pomieszczeniach.