Materiały żaroodporne
do wymurówek agregatów hutniczych

Materiały żaroodporne są stosowane jako wymurówki ochronne i robocze w stalownictwie i odlewnictwie (elektryczne piece łukowe, konwertory tlenowe, próżniowe stacje RH, tygle pośrednie, tygle, wielkie piece i baterie koksownicze), w przemyśle metali nieżelaznych (konwertory, piece bębnowe, obrotowe i szybowe), w przemyśle wapienniczym i cementowym (piece obrotowe i szybowe, piece Maerz), oraz w przemyśle szklarskim (regeneratory i rekuperatory ciepła w piecach).

Formowane

Szamotowe
Szamotowo - grafitowe
Wysokoglinowe
Boksytowe
Mulitowe
Andaluzytowe
Perlitowe
Dolomitowe
Dolomitowo-magnezytowe
Magnezytowe (palone)
Magnezytowo-chromitowe (palone, niepalone)
Magnezytowo-spinelowe
Magnezytowo-węglowe
Dynasowe

Nieformowane

Zaprawy żaroodporne, masy, betony, prefabrykaty
Szlakotwórcze, izolacyjne i inne mieszanki specjalne
Mieszanki i masy do torkretowania i naprawy wymurówek

Inne

Dysze do argonowania, dysze i kształtki do tygli i pieców
Możliwość zapewnienia materiałów specjalnych zgodnie z wymaganiami klienta.
Dysze do argonowania
Dysze i kształtki do tygli i pieców
Mieszanki szlakotwórcze, izolacyjne i inne
Zaprawy żaroodporne, masy, betony i prefabrykaty
Mieszanki i masy do torkretowania i naprawy wymurówek