Standardowe środki do nawęglania

Środki do nawęglania zalicza się do surowców, które znajdują zastosowanie przy wstępnym nawęglaniu przy topieniu stali, następnie jako surowce do dokładnego nawęglania podczas obróbki pozapiecowej, do spienienia żużla przy topieniu stali w elektrycznym piecu łukowym i jako dodatek do mieszanek formierskich.

Na rynku spotyka się wiele rodzajów środków nawęglających, które różnią się zawartością węgla, siarki i popiołu. W naszym asortymencie znajduje się grafitowy środek nawęglający, koks naftowy kalcynowany i kalcynowany antracyt.

Skład chemiczny

Grafitowy środek do nawęglania

C                                   min. 98%
S                                  max. 0,1%
popiół                           max. 0,8%
substancje lotne        max. 0,8%
wilgoć                           max. 0,5%

Koks naftowy kalcynowany

C                                    min. 98%
S                                   max. 0,8%
popiół                            max. 0,8%
substancje lotne         max. 0,5%
wilgoć                            max. 0,5%

Kalcynowany antracyt

C                                    min. 95%
S                                   max. 0,3%
popiół                            max. 4%
substancje lotne         max. 0,8%
wilgotność                    max. 1%

Pakowane w big bagi.