Pelety grafitowe

Grafitowe peletyzowane środki nawęglające, wytwarzane z bardzo drobnych frakcji grafitu, są bardzo czystymi wyrobami przeznaczonymi do nawęglania.

Grafitowe środki nawęglające produkuje się metodą peletyzacji (tłoczenie mieszanki przez matrycę z otworami o wybranej średnicy) i stosuje we wszystkich procesach, w których zachodzi potrzeba nawęglenia stali albo żeliwa. Odznaczają się one wysoką skutecznością nawęglania, dużą czystością, wysoką zawartością węgla, małą zawartością siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń.

Skład chemiczny

C-97

Cd             min. 97,5%
Sd             max. 0,1%
Ad             max. 0,8%
Vdaf          max. 1%
Wrt            max. 0,5%

Typoszereg wymiarów

średnica 8mm
długość 5-25 mm

Pakowane w big bagi.