Elektrody regenerowane

Elektrody regenerowane są korzystnym cenowo zamiennikiem nowych elektrod grafitowych. Przy ich wykorzystywaniu można osiągnąć oszczędności dochodzące do 30%.

Produkuje się je w procesie obróbki z niewykorzystanych i mechanicznie uszkodzonych elektrod z zastosowaniem nowych złączy. We wszystkich regenerowanych elektrodach frezuje się na nowo gniazda i czoła.

Jakość regenerowanych elektrod jest w pełni porównywalna z jakością nowych elektrod.

Oszczędność cenowa dochodzi do 30% w stosunku do ceny nowych elektrod.

Ilość regenerowanych elektrod jest zależna od dostępności materiału do obróbki.

Jakość

HP i wyższa

Typoszereg wymiarów

200 - 400mm

Długość

min. 1 100mm