Badania i rozwój

Badania i rozwój nowych produktów i technologii produkcji są bardzo ważne dla spółki, ponieważ przyczyniają się do poprawy jakości i wzrostu wartości dodanej jej produktów. Dzięki sukcesom w zakresie badań i rozwoju spółka jest zdolna do dalszego zwiększania swoich możliwości i dostarczania na rynek nowych, interesujących wyrobów.

JAP INDUSTRIES s.r.o. w szczególności stara się wprowadzać nowe technologie przetwarzania surowców dla przemysłu hutniczego, następnie do przetwarzania odpadów powstających w hutnictwie i w zakładach z tej branży. W projektach naukowych spółka współpracuje z instytutami naukowymi, laboratoriami akredytowanymi, zakładami doświadczalnymi, szkołami wyższymi i bezpośrednio z zakładami produkcyjnymi, dla których te unowocześniane wyroby są przeznaczone.

Badania i rozwój pomagają spółce w konkurowaniu na rynku i nieustannym poszerzaniu portfolio oferowanych produktów i usług.  Do najważniejszych rezultatów prac badawczych należy na przykład sprawdzona od lat technologia brykietowania albo technologia impregnowania elektrod grafitowych. Dzięki tym technologiom spółka umocniła swoją pozycję znanego producenta wyrobów o wysokiej jakości w dziedzinie żelazostopów i elektrod grafitowych.

W kolejnych latach głównym celem działań naukowo - badawczych będzie wdrożenie nowych technologii w zakresie recyklingu odpadów hutniczych.

Niedawno z powodzeniem zakończyliśmy następujące projekty grantowe zlecone nam przez MPO ČR

Projekt FR-TI2/319 - Badania i rozwój brykietowanych preparatów do upłynniania żużli stalowniczych na bazie innych produktów powstających przy produkcji elektrokorundu. (2010 - 2014, MPO/FR)

Projekt FI-IM4/229 - Nowy sposób granulacji pyłów stalowniczych umożliwiający ich recykling w konwertorach i elektrycznych piecach łukowych. (2007-2010, MPO/FI)

Projekt FI-IM2/157 - Nowy sposób zmniejszenia zużycia elektrod grafitowych przy produkcji stali w elektrycznych piecach łukowych i ich przetwarzanie w piecach tyglowych. (2005-2007, MPO/FI)

Projekt FD-K2/71 - Technologia i system brykietowania odpadów przemysłowych. (2002-2004, MPO/FD)