Produkcja brykietów

Brykietowanie jest procesem, przy którym surowce w stanie pylistym prasuje się razem z płynnym lepiszczem w formie pojedynczych brykietów, które następnie są wykorzystywane w przemyśle.

Nasza technologia umożliwia przetwarzanie różnych surowców sypkich o wielkości ziarna do 8 mm. Brykietowana mieszanina może się składać nawet z czterech różnych materiałów, które przed brykietowaniem są w sposób ciągły mieszane z ciekłym spoiwem. Wynikiem jest wieloskładnikowy brykiet, który dzięki swoim własnościom staje się cennym surowcem dla różnych procesów przemysłowych.

Właściwy proces brykietowania jest poprzedzony fazą przygotowawczą, która polega na konsultacji z klientem w celu znalezienia optymalnego składu brykietowanej mieszaniny, łącznie ze spoiwem. Zależnie od charakteru brykietowanego materiału i potrzeb klienta, mamy możliwość wyboru pomiędzy kilkoma rodzajami sprawdzonych systemów spoiw organicznych i nieorganicznych. Po fazie przygotowawczej następuje faza sprawdzenia zaprojekowanych receptur. W praktyce oznacza to, że produkuje się kilka serii brykietów po około 15 kg z różnymi modyfikacjami receptur, a po stwardzeniu brykietów analizuje się ich własności fizyczne i chemiczne. Po dokonaniu analizy wybiera się optymalną recepturę, która następnie jest stosowana do brykietowania w skali przemysłowej.

Mamy długoletnie doświadczenie w brykietowaniu żelazostopów. Z powodzeniem opanowaliśmy technologię brykietowania innych materiałów, jak na przykład żużli, pyłów, koksu, węgla, antracytu i innych.

 

Produkcja pelet

Peletyzacja jest sposobem granulowania materiałów drobnoziarnistych albo pylistych. Drobnoziarniste materiały pozbawione cech ściernych prasuje się w ten sposób do postaci wałków o średnicy od 4 do 8 mm (zależnie od rodzaju matrycy).

Materiały drobnoziarniste i pyły powstają często jako uboczny produkt obróbki albo innej produkcji i jako takie są trudne do zagospodarowania. Przed dalszym wykorzystaniem takie materiały trzeba najpierw poddać granulowaniu. W przypadku, gdy materiału pylistego nie można wymieszać z innym sypkim materiałem o większej granulacji, nie da się wykorzystać technologii brykietowania. Natomiast peletyzacja jest idealna dla takiego rodzaju materiału. Spółka dysponuje urządzeniem, które może peletyzować do dwóch różnych sypkich materiałów drobnoziarnistych. Przed właściwą peletyzacją należy jednak przeprowadzić próbę, ponieważ nie wszystkie materiały nadają się do peletyzowania. Ogólnie za pomocą peletyzatora można przetwarzać różne rodzaje pyłów, drobnoziarnisty grafit, koks, antracyt albo węgiel.