JAP

JAP INDUSTRIES s.r.o. > Produkty > Grafit > Elektrody grafitowe

Elektrody grafitowe

Elektrody grafitowe przeznaczone są do pieców łukowych, piecokadzi oraz do pieców topialnych do produkcji żelazostopów i korundu.

Oferujemy elektrody grafitowe jakości HP, SHP i UHP o średnicy 152-610 mm.

Elektrody grafitowe produkujemy z półproduktów metodą obróbki wiórowej w celu zapewnienia doskonałej geometrii gniazd i powierzchni stykowych. Proces produkcyjny obejmuje także pomiary parametrów wewnętrznych elektrod, włącznie niedestrukcyjnych pomiarów wytrzymałości elektrod i złączy za pomocą ultradźwięku.

Dążąc do obniżenia zużycia i podniesienia właściwości użytkowych elektrod wykonujemy impregnację elektrod grafitowych antyutleniaczami. Za pomocą technologii próżniowej z następną obróbką termiczną wypełniamy w całej objętości elektrody pory w strukturze grafitu antyutleniaczem krystalicznym, który chroni elektrody przed opalaniem bocznym i zwiększa ich wytrzymałość mechaniczną oraz przewodność cieplną.

Obróbka, pomiary i impregnacja elektrod grafitowych posiadają certyfikat ISO 9001.

AKTUALITY

VŠECHNY ČLÁNKY