FeSiMn

FeSiMn stosuje się jako dodatek stopowy oraz środek antyutleniający i kompleksowy stop Si +Mn.

Skład chemiczny

Mn            min. 65 % 
Si                    17-20 % 
P              max. 0,30 % 
C              max. 2,0 %
S               max. 0,04 %

Typoszereg wymiarów

5-13 mm
10-50 mm
10-80 mm

Pakowane w big bagi lub luzem.