FeSiMn

Owalne brykiety FeSiMn są również stosowane w hutnictwie jako dodatek stopowy do stali, żeliwa, itp.

Materiał jest wykonywany przez prasowanie drobnych frakcji FeSiMn. Nie zawiera SiO2. Udział spoiwa na bazie Si jest maks. 3%. Spoiwo nie zwiększa ilości żużla.

Skład chemiczny

FeSiMn

Mn        min. 63%
Si                 16-20%
P           max. 0,3%
S           max. 0,03%
C           max. 2,5%

Typoszereg wymiarów

55 x 50 x 40 mm
70 x 60 x 40 mm

Wytrzymałość

8-15 MPa

Pakowane w big bagi lub luzem.