FeSi

Brykiety FeSi są stosowane w hutnictwie jako dodatek stopowy do stali, żeliwa, itp.

Materiał jest wykonywany przez prasowanie drobnych frakcji FeSi. Nie zawiera SiO2. Udział spoiwa na bazie Si jest maks. 3%. Spoiwo nie zwiększa ilości żużla.

Skład chemiczny

FeSi 65

Si           min. 64 %
Al           max. 2 %
P            max. 0,05 %
S            max. 0,04 %
C            max. 1 %

FeSi 70

Si            min. 68-70 %
Al            max. 2 %
P             max. 0,05 %
S             max. 0,03 %
C             max. 1 %

Typoszereg wymiarów

55 x 50 x 40 mm
70 x 60 x 40 mm

Wytrzymałość

8 - 15 MPa

Pakowane w big bagi lub luzem.