Brykietowany środek do upłynniania żużli rafinacyjnych
(żużel syntetyczny brykietowany)

Brykietowany środek do upłynniania żużli rafinacyjnych został wyprodukowany z mieszanki proszku korundowego, dolomitu oraz dalszych dodatków. Stosowany jest do obniżania temperatury topnienia bazowych żużli rafinacyjnych. Aktywny ciekły żużel rafinacyjny jest niezbędnym warunkiem wyprodukowania stali wysokojakościowych o niskiej zawartości siarki i niepożądanych wtrąceń. Powstały żużel rafinacyjny dzięki swojemu składowi chemicznemu pozostaje ciekły długotrwale, a nie tylko przez ograniczony okres czasu, jak ma to miejsce w przypadku upłynniania za pomocą CaF2, gdy w interakcji z SiO2 w żużlu dochodzi do wytwarzania szkodliwego płynnego związku SiF4 a po ulotnieniu się z żużla fluorytów dochodzi do jego ponownego zastygnięcia.

Charakterystyka wyrobu:

  • forma brykietowana, wymiar brykietów ok. 50 x 50 x 35 mm
  • wysoka zawartość Al2O3 w postaci drobnoziarnistego korundu
  • nie zawiera metalicznego glinu (odpowiedni do produkcji stali o ograniczonej zawartości Al)
  • nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego ani dla zdrowia pracowników stalowni (nie zawiera szkodliwych związków, jak np. fluoryt metalurgiczny, ani amoniaku i resztek soli rafinacyjnych jak np. zgorzeliny glinu)
  • nie jest to typowy żużel syntetyczny o optymalnych proporcjach CaO: Al2O3, ale stosowany jest jako dodatek upłynniający w określonych proporcjach z wapnem
  • szybki rozpad brykietów i przyswajania przez żużel rafinacyjny
  • korzystna pod kątem cenowym alternatywa dla przetopionych żużli syntetycznych i fluorytu metalurgicznego
  • efektywność jest porównywalna z przetopionymi żużlami syntetycznymi
  • w połączeniu z wapnem doskonałe właściwości odsiarczające powstałego żużla
  • nie jest agresywny wobec wymurówki żaroodpornej pieca i kadzi

Więcej informacji o żużlu syntetycznym brykietowanym można znaleźć w dokumentach do pobrania.

Rozwiązanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem wsparcia finansowego ze środków państwowych przekazanych za pośrednictwem Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz.

Do pobrania :

Żużel syntetyczny brykietowany

Karta katalogowa