Spółka oprócz podstawowych wyrobów handlowych oferuje również inne produkty dla hut i odlewni.

Do pozostałych produktów dla hut i odlewni należą

  • Materiały żaroodporne i wymurówki
  • Surowce i półfabrykaty hutnicze
  • Pozostałe materiały i towary