Spis telefonów

stanowisko nazwisko i imię telefon
Sekretaria  zarządu
prezes inż. Adamus Roman +420 558 340 052
sekretariat Sabina Jakubek +420 558 340 034
sekretariat Majchráková Irena +420 558 340 011
pracownik badań i rozwoju Inż.Baierová Markéta +420 558 340 047
pracownik badań i rozwoju Bc.Kufa Daniel +420 558 340 049
Dział handlowy
dyrektor handlowy RNDr. Štefánek Jaroslav +420 558 340 053
asystentka dyrektora handlowego Bc. Gorniaková Iveta +420 558 340 050
asystentka dyrektora handlowego Roženková Magdalena +420 558 340 017
referent handlowy
żelazostopy, żużel syntetyczny
inż. Styrnal Petr +420 558 340 016
referent handlowy
żelazostopy
Byrtusová Eva +420 558 340 033
referent handlowy
wyroby z grafitu, piaski oliwinowe
Kičerková Anna +420 558 340 026
referent handlowy
elektrody grafitowe, piaski chromitowe
inż. Romanová Marcela +420 558 340 013
referent handlowy
elektrody grafitowe, materiały do nawęglania
Martynek Krzysztof +420 558 340 014
referent handlowy
materiały ogniotrwałe, elektrody grafitowe,
Dostal Tomáš +420 558 340 022
referent handlowy
materiały ogniotrwałe, wyroby z grafitu,
śrut stalowy i żeliwny
Niedobová Erika +420 558 340 012
referent handlowy
materiały ogniotrwałe, wyroby z grafitu, nawęglacze
Ing. Szmek Zbigniew +420 558 340 059
Dział logistyki
kierownik logistyki
transport, magazyny, świadczenia celne
inż. Wajda Miroslav +420 558 340 024
Dział produkcji
dyrektor produkcyjno-techniczny inż. Zubek Pavel +420 558 340 027
kierownik ds. konserwacji Byrtus Alois +420 777 340 026
kierownik ds. produkcyjnego Szczuka Marian +420 558 340 029
klierownik rozwoju technicznego -przedstawiciel do spraw jakości
inż. Labaj Radim +420 558 340 030
mistrz
impregnacja elektrod, programy badawcze
Liberda Radek +420 552 321 562
mistrz
obróbka wyrobów grafitowych
Gubała Rafael +420 558 340 029
mistrz
obróbka i pomiar elektrod grafitowych
Jopek Bogdan +420 552 321 562
Dział ekonomiczny
kierownik działu ekonomicznego inż. Konderlová Gabriela +420 558 340 018
glowna księgowa Nálepová Karin +420 558 340 051
księgowa Makarová Iveta +420 558 340 020
księgowa Bilková Eugenie +420 558 340 010
księgowa Kostková Silvie +420 558 340 040
księgowa płac
Bc.Hložková Jarmila +420 558 340 019