Elektrody impregnowane

Elektrody impregnowane są wynikiem długoletniego procesu badawczego i rozwoju w zakresie obniżania zużycia elektrod  grafitowych w poszczególnych zakładach produkcyjnych. Technologia impreganacji polega na nasycaniu elektrod grafitowych roztworem chemicznym i dalszej stabilizacji termicznej. Przygotowane w ten sposób elektrody wykazują nie tylko większą żywotność, ale charakteryzują się również lepszymi parametrami fizycznymi.

Własności

  • Impregnacja elektrody przeciwutleniaczem w całej objętości
  • Ochrona elektrody przed upalaniem nawet po wypaleniu warstwy powierzchniowej
  • Poprawa wytrzymałości elektrody aż o 10%
  • Możliwość zastąpienia elektrod  UHP w piecach łukowych w pełnym zakresie wymiarów
  • Oszczędność kosztów do 30%
  • Niższe zużycie aż o 25%.
test

Jakość

Ze względu na zmianę parametrów tych elektrod, jak wytrzymałość na zginanie, współczynnik przewodności cieplnej, odporność na utlenianie, oprócz standardowej jakości elektrod grafitowych oferujemy również elektrody impregnowane, które są zoptymalizowane dla różnych warunków pracy. Wieloletnie doświadczenie z elektrodami grafitowymi, nieustanne sprawdzanie jakości i ścisła współpraca z producentami elektrod umożliwia nam oferowanie elektrod impregnowanych o większych średnicach dla bardziej wymagających procesów w niższych relacjach cenowych i przy ich mniejszym zużyciu.

Typoszereg wymiarów

152mm – 610mm