Elektrody grafitowe

Elektrody grafitowe są przeznaczone do pieców łukowych, pieców tyglowych i pieców topialnych do produkcji żelazostopów, magnezytu i korundu.

Jakość

RP, RP 2x, HP, SHP, UHP

Typoszereg wymiarów

152mm – 610mm

Usługi

  • Dostawy just-in-time z magazynu w Republice Czeskiej
  • 100% kontrola parametrów wewnętrznych elektrod i złączy razem z nieniszczącą kontrolą wytrzymałości
  • 100% kontrola osadzenia gniazd i złącz
  • Impregnacja antyutleniaczem
  • Naprawy uszkodzonych elektrod
  • Optymalizacja zużycia elektrod

W 2012 roku została zainstalowana nowa linia CNC do obróbki gniazd elektrod grafitowych. W wyniku tej inwestycji doszło do istotnych zmian w całym procesie technologiczno-produkcyjnym.

Obecnie spółka kupuje od sprawdzonych producentów grafitowe wałki jako półprodukt wyjściowy. W razie potrzeby wałki są dodatkowo impregnowane. Impregnowane i nieimpregnowane wałki grafitowe są następnie poddawane obróbce na automatycznej linii CNC o wysokiej dokładności.

Złącza są sprawdzane na osobnym stanowisku pracy, mierzone są wartości oporności i wytrzymałości na zginanie.

Na końcu linii CNC do każdej elektrody jest przykręcane sprawdzone złącze i wykonywana jest kontrola tolerancji.

Następnie na półautomatycznej linii weryfikowane są parametry kompletnej elektrody grafitowej - rozmiar, oporność, wytrzymałość na zginanie i gęstość.

Cały proces jest przeprowadzany zgodnie z normą ISO 9001:2008, co znacznie przyczynia się do zwiększenia niezawodności naszych produktów.

CNC centrum obróbcze

Przykłady zastosowania elektrod grafitowych