Ważnym programem spółki są elektrody grafitowe z syntetycznego grafitu i wyroby grafitowe różnej jakości, łącznie z wyrobami z izostatycznie prasowanego grafitu.

Elektrody grafitowe są sprawdzane za pomocą własnego urządzenia testującego i oferowane łącznie z serwisem technicznym według potrzeb klienta. Wyroby z grafitu są wykonywane zgodnie z dokumentacją rysunkową. Produktem  ubocznym są grafitowe nawęglacze, a produktem dodatkowym elektrody rowkowane i elektrody do wypalania.

Najważniejszym produktem w tej grupie są impregnowane elektrody grafitowe, których produkcja jest wynikiem wieloletniego procesu badawczego i rozwoju w zakresie zmniejszania zużycia elektrod grafitowych w poszczególnych zakładach. Technologia impreganacji polega na nasycaniu elektrod grafitowych roztworem chemicznym, a następnie stabilizacji termicznej. Przygotowane w ten sposób elektrody wykazują nie tylko większą żywotność, ale cechują je również lepsze parametry fizyczne.