Produkcja

Produkcja w JAP INDUSTRIES s.r.o. jest od 1998 roku zorganizowana jako niezależny wydział w spółce. Ze względu na nieustanne rozszerzanie i wzmacnianie działań produkcyjnych w spółce, dział produkcyjny rozwija się nieustannie i do jego rozwoju skierowywane są największe inwestycje.

Obróbka i pomiary elektrod grafitowych

Na podstawie rosnących wymagań w zakresie dostaw elektrod grafitowych we wrześniu 2012 roku zostało zainstalowane i uruchomione centrum obróbcze CNC do obróbki elektrod. Moc produkcyjna nowego urządzenia wynosi 15 000 t/rok. Całe centrum obróbcze jest podłączone do wydajnego odciągu z automatyczną regeneracją.

Parametry linii

 • Obróbka według ČSN EN 60239
 • Średnica obrabianych elektrod 203 - 610 mm
 • Długość obrabianych elektrod 1200 - 2800 mm
 • Możliwość wykonania gwintów stożkowych półwyrobów (elektrody łamane)
 • Możliwość wykonywania otworów w wykonaniu trzygwintowym

Częścią wydziału jest półautomatyczna linia do mierzenia standardowych parametrów elektrod

 • Długości
 • Średnicy
 • Ciężaru
 • Gęstości
 • Oporu właściwego
 • Wytrzymałości na zginanie

Obróbkę nietypowych wymiarów elektrod zapewniają adaptowane tokarki kłowe.

Częścią producji jest półautomatyczna linia do mierzenia parametrów standardowych, którymi są długość, średnica, waga, średni ciężar właściwy, średnia rezystancja i wytrzymałość na zginanie.

Sorting tables Measuring strength values

Impregnacja  elektrod grafitowych

Wydział impregnacji elektrod rozpoczął działalność w 2009 roku, jako wynik kilkuletnich badań i rozwoju w zakresie zmniejszania zużycia elektrod w produkcji.

Technologia impregnowania polega na nasycaniu elektrod grafitowych roztworem chemicznym, a następnie stabilizacji temperaturowej. Tak przygotowane elektrody wykazują nie tylko większą żywotność, ale i lepsze parametry fizyczne.

Brykietowanie i peletyzowanie surowców dla przemysłu hutniczego i odlewniczego

Zainstalowana technologia umożliwia przetwarzanie różnego rodzaju surowców sypkich i pylistych  do wymaganych kształtów i wymiarów wyrobów. Produkcja jest wyposażona w trzy linie do brykietowania o całkowitej wydajności 30.000 t/rok.

Nowością jest uruchomienie mobilnego urządzenia do przetwarzania drobnych frakcji odpadów do postaci pelet.

Obróbka wyrobów grafitowych

Dział służy do przerobu półwyrobów grafitowych do postaci finalnych wyrobów takich, jak wirniki rafinacyjne, pręty grafitowe, bloki, kubełki, tuleje, kokile, wieńce izolacyjne, płyty i inne. Wyroby grafitowe dostarczamy dla klientów końcowych w branżach metalurgii, przemysłu maszynowego, szklarskiego i chemicznego.

Zakład latem 2012 roku przemieszczono do nowej hali produkcyjnej w Bystrici. Jest wyposażony w nowoczesną frezarkę CNC i tokarkę CNC o długości toczenia 3000 mm i średnicy toczenia 750 mm. Tokarka posiada urządzenie na rotujące narzędzia, które umożliwia produkcję kompletnego szeregu łączników grafitowych elektrod. Produkcję zapewniają też tokarki kłowe do średnicy 1250 mm i długości toczenia 5 m, piła pionowa do średnicy 600 mm i pozioma piła taśmowa do średnicy 800 mm. Poszczególne urządzenia są podłączone do centralnego odciągu z separatorem większych cząstek grafitu wykorzystywanych do nawęglania. W hali jest zainstalowana suwnica o nośności 5 t.

Stanowisko regenaracji płyt zasuw suwakowych kadzi odlewniczych

Kompletna linia do regeneracji płyt ceramicznych zasuw suwakowych umożliwia przywrócenie do pracy zregenerowane płyty w celu zmniejszenia kosztów ich eksploatacji. Żywotność takich płyt ceramicznych jest w pełni porównywalna z nowymi. Zależnie od stopnia zużycia, płyty suwakowe można ponownie regenerować.

Produkcja mas naprawczych na bazie magnezytu do elektrycznych pieców łukowych

Do napraw spodów pieców stalowniczych, ewentualnie napraw kanałów szlakowych progu pieca, rozpoczęta została produkcja bazowych nieformowanych mieszanek pod nazwą handlową JAMAG. Ten produkt na bazie magnezytu  jest produkowany w mieszarce o działaniu ciągłym i wydajności 8 t/godz. Mieszanka jest pakowana do worków typu big-bag.

Obróbka metali

Wydział obróbki metali zajmuje się produkcją różnych części maszyn nie tylko na potrzeby własne, ale i na zamówienie.

Wyposażenie maszynowe

 • Tokarki kłowe SU 50, SU 90
 • Szlifierka płaska BS 300
 • Frezarka FG32, Atmos
 • Wiertarka VO32, VO50
 • Prostowarka drutu z urządzeniem tnącym (maks. średnica 8 mm)
 • Gilotyna (gr. 10mm)
 • Piła taśmowa do metalu (maks. średnica przecinanego materiału - 450 mm)
 • Prasy mimośrodowe maks. 63 t
 • Prasa hydrauliczna 100 t
 • Spawanie metodą MIG/MAG, TIG, plazmą