Handel

Spółka JAP INDUSTRIES s.r.o. została założona jako spółka produkcyjna i handlowa w roku 1993.  Główna działalność spółki jest ukierunkowana na eksport i import wyrobów i usług, zarówno w ramach Europy, jak i na całym świecie.

Działanie handlowe

  • IMPORT – EKSPORT surowców dla metalurgii żelaznej i nieżelaznej
  • Własna kontrola przy odbieraniu towarów i przy ich spedycji
  • Dostawy just-in-time z magazynu
  • Kompleksowe zabezpieczenie logistyki, włącznie z ocleniem.

Spółka osiąga całkowity obrót około 50 milionów EUR, przy czym 35% obrotu jest realizowane w Republice Czeskiej, a 65% w UE i w krajach trzecich.

Głównym wyrobem są elektrody grafitowe (sprzedaż roczna około 10.000 t) i brykiety żelazostopów (sprzedaż roczna około 20.000 t) wykonywane na własnych urządzeniach z drobnych frakcji powstających przy produkcji żelazostopów kawałkowych.

Spółka JAP INDUSTRIES s.r.o. dysponuje dużymi powierzchniami magazynowymi, z których korzysta przy zapewnianiu pełnego serwisu dla swoich klientów, łącznie z dostawami just-in-time i dostawami operacyjnymi o krótkich terminach.

Dział logistyki ma wieloletnie doświadczenie w organizacji importu z Ukrainy, Rosji i Dalekiego Wschodu, łącznie z ocleniem i dopuszczeniem towarów na rynek w UE.

Spółka oferuje swoim klientom transport towarów samochodami, koleją i statkami w krajach europejskich i innych.