Pelety grafitowe

Grafitowe peletyzowane środki nawęglające są niezwykle czystymi, wytwarzanymi z bardzo drobnych frakcji grafitu, wyrobami przeznaczonymi do nawęglania .

Grafitowe środki nawęglające produkuje się metodą peletyzacji (tłoczanie mieszanki przez matrycę z otworami o wybranej średnicy) i stosuje we wszystkich procesach, w których zachodzi potrzeba nawęglenia stali albo żeliwa.

Odznaczają się one wysoką skutecznością nawęglania, dużą czystością, wysoką zawartością węgla, małą zawartością siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń.

Skład chemiczny

C-97

Cd           min. 97,5%
Sd           max. 0,1%
Ad            max. 0,8%
Vdaf         max. 1%
Wrt           max. 0,5%

Typoszereg wymiarów

średnica 8mm
długość 5-25 mm

Pakowane w big bagi.