Magnolite

Slévarenský písek, který se používá především pro přípravu formovacích směsí ve slévárenství s přihlédnutím ke kvalitě povrchu a vlastnostem odlitků.

Nejpouživanější je slévárenský písek Magnolit GS AFS 47-49 (standardní zrnitost)

Chemické složení

MgO          min. 48,8 %
SiO         max. 41,2 %
CaO          max. 0,1%
Fe2O3       max. 9,1%

hodnota AFS                                 49,62
střední zrno                                   0,34 mm
podíl zrn > 0,5 mm                       max. 2,5%
podíl prachu < 0,063 mm           max. 1,8%
podíl prachu < 0,02 mm              max. 1,0%
sypná hmotnost                            1,45 - 1,5 g/cm
 
Ztráta žíháním max. 0,2%.

Dodat je možné jakékoliv množství min. od 1,5t.

Ke stažení