Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek
(briketovaná syntetická struska)

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek je vyrobeno ze směsi korundového prášku, dolomitu a dalších přísad. Používá se pro snížení teploty tavení bazických rafinačních strusek. Aktivní tekutá rafinační struska je nutnou podmínkou pro výrobu vysocejakostních ocelí s nízkým obsahem síry a nežádoucích vměstků. Vytvořená rafinační struska zůstává díky svému chemickému složení tekutá dlouhodobě, nikoliv po omezenou dobu jak tomu je v případě ztekucování pomocí CaF2, kdy dochází v interakci s SiO2 ve strusce k tvorbě škodlivé plynné sloučeniny SiF4 a po vyprchání fluoridů ze strusky dochází opět k jejímu ztuhnutí.

Charakteristika produktu:

 • briketovaná forma, rozměr briket cca 50 x 50 x 35 mm
 • vysoký obsah Al2O3 ve formě jemnozrnného korundu
 • neobsahuje kovový hliník (vhodné i pro výrobu oceli s omezeným obsahem Al)
 • nepoškozuje životní prostředí ani zdraví pracovníků ocelárny (neobsahuje škodlivé fluoridové sloučeniny jako metalurgický kazivec, ani čpavek a zbytky rafinačních solí jako hliníkové stěry)
 • nejedná se o typickou syntetickou strusku s optimálním poměrem CaO: Al2O3, ale používá se jako ztekucující přísada v určeném poměru s vápnem
 • rychlý rozpad briket a asimilace rafinační struskou
 • cenově výhodná alternativa k přetaveným syntetických struskám i metalurgickému kazivci
 • účinnost je srovnatelná s přetavenými syntetickými struskami
 • v kombinaci s vápnem výborná odsiřovací schopnost vytvořené strusky
 • šetrné vůči žáruvzdorné vyzdívce pecí a pánví

Bližší informace jednotlivých druzích briketovaných ztekucovadel, jejich použití jsou obsaženy v dokumentech ke stažení.

Řešení bylo realizováno za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ke stažení:

Briketovaná syntetická struska - prospekt

  Briketovaná syntetická struska - katalogový list