Niklové elektrody

Niklová svařovací elektroda na litinu - CHC308

CHC308 je elektroda s niklovým jádrem a grafitovým obalem pro svařování litiny. Je zvláště vhodná pro opravy a navařování prasklých nebo opotřebovaných dílů ze šedé nebo tvárné litiny. Vhodná je rovněž pro spojování litinových dílů s jinými kovy. Navařený kov je snadno opracovatelný a vyznačuje se vysokou pevností a odolností proti vzniku trhlin.

Klasifikace

AWS ENi-Cl
DIN ENi BG-22

Svařovací proud

AC  nebo  DC+

Polohy svařování

Vodorovná shora
Vodorovná šikmo shora
Vodorovná
Svislá nahoru
Nad hlavou

Dle AWS: 1G 2F 2G 3G 4G
Dle EN:  PA PB PC PF PE

Teplota přesušení 

80 - 120 oC/1h

Typické chemické složení čistého svarového kovu

C       0,67 %    
Mn     0,07 %    
Si      1,38 %    
Fe      2,90 %   
Ni      93,45 %