Společnost kromě hlavních nosných obchodních komodit nábízí rovněž jiné produkty pro hutě a slévárny.

K ostatním produktům pro hutě a slévárny patří

  • Žáruvzdorné materiály a vyzdívky
  • Hutní suroviny a polotovary
  • Ostatní materiály a zboží